2020-09-03 Träning och liten laggenomgång kl 18:00

Vi startar nya säsongen 2020/21 med en lite träning. Per D presenterar även vilka lag vi har och hur uppsättningen ser ut från start. Serien startar som vanligt under vecka 38 och våra scheman och moståndare kan utläsas i vänstermenyn som vanligt.

Glöm inte att både medlemmsavgiften och spelarlicens ska vara inbetald innan första matchen:
Licensavgift Stdf 650 kr till Bankgiro: 5383-7753

Medlemsavgift Backens Dart 250 kr Bankgiro: 775-566


Välkomna till nya säsongen!

Styrelsen Backens DC