Här publicerar vi bl.a. protokoll från styrelsemöten och årsstämmor.

Backen DC's Stadgar

Backen DC's TrivselreglerStyrelsemöte 5/2 2020

Styrelsemöte 28/10 2019
Årsmöte 18/5 2019
Styrelsemöte 27/2 2019

Årsmöte 5/5 2018
Styrelsemöte 27/3 2018

Föreningsmöte 2/11 2017
Föreningsmöte 21/6 2017
Årsmöte 13/5 2017
Föreningsmöte 27/3 2017
Föreningsmöte 21/3 2017
Styrelsemöte 3/1 2017

Styrelsemöte 30/8 2016
Styrelsemöte 21/6 2016
Årsmöte 21/5 2016
Styrelsemöte 3/4 2016
Styrelsemöte 7/2 2016

Styrelsemöte 12/10 2015
Spelarmöte 31/8 2015, se under "Nyheter"
Årsmöte 9/5 2015
Styrelsemöte 24/2 2015

Styrelsemöte 3/11 2014
Spelarmöte 10/8 2014
Styrelsemöte 9/6 2014
Styrelsemöte 20/5 2014
Årsmöte 10/5 2014
Styrelsemöte 23/3 2014

Föreningsmöte 14/12 2013
Styrelsemöte 11/11 2013
Styrelsemöte 27/10 2013
Styrelsemöte 11/9 2013
Årsmöte 2012/13

Styrelsemöte 28/10 2012
Årsmöte 5/5 2012
Styrelsemöte 27/2 2012

Styrelsemöte 31/10 2011
Styrelsemöte 4/8 2011
Årsmöte 22/5 2011