Lag Backen 2FA

Vårt klassiska div2-gäng innehåller en mix av alla möjliga kvalitéer. Men låt er inte charmas för snabbt...


Per Danielsson - perdanielsson_maleri@hotmail.com
Robban in action